drugagimnloader

Mikroskopiranje biljne i životinjske ćelije

Mikroskopiranje biljne i životinjske ćelije
Prvi razredi.
Učenici su sa profesorom Kemalom Krnjićem pripremali preparate od lista i luka i posmatrali biljne ćelije pod mikroskopom.
Za posmatranje životinjskih ćelija koristili su gotovi preparat.
Druge vijesti

Školski
KALENDAR
Saznajte o svim školskim aktivnostima u tekućoj školskoj godini

DETALJAN PREGLED

Informacije o školi

Mejdandžik 2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 465-037
drugagimnazija1@yahoo.com

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Direktor: Sumedin Arnaut
Pomoćnik direktora: Abazović Lejla
Pedagog: Granić Alena
Sekretar: Karić Kimeta

Pratite nas

O školi