drugagimnloader
Zajedničko odlučivanje

Vijeće roditelja

Partnerstvo u obrazovanju

Značaj aktivne uloge roditelja
u srednjoj školi

Razvoj srednjoškolaca je ključan period u formiranju njihovih stavova, vrijednosti i budućih karijernih puteva. Uloga roditelja u ovom procesu je neizmjerno važna, jer oni igraju ključnu ulogu u podršci, vođenju i motivaciji svoje djece. Roditelji treba da budu aktivni učesnici u obrazovanju svojih srednjoškolaca, prateći njihov napredak, interesovanja i izazove.

Roditelji mogu motivisati svoju djecu, postavljati realna očekivanja i pružiti pomoć u prevazilaženju eventualnih teškoća. Kroz razgovore o karijernim opcijama, postizanju ciljeva i upravljanju vremenom, roditelji pomažu srednjoškolcima da razviju samopouzdanje i samostalnost. Okruženje koje roditelji stvaraju kod kuće igra značajnu ulogu u emocionalnom i socijalnom razvoju učenika, pružajući im podršku tokom turbulentnih godina adolescencije. Kroz zajedničke aktivnosti i razgovore, roditelji mogu uticati na formiranje vrijednosti i etičkih principa svoje djece, doprinoseći tako njihovom holističkom obrazovanju.

Glas roditelja/staratelja
Vijeće roditelja Druge gimnazije
Vijeće roditelja Druge gimnazije bira se početkom svake nove školske godine, najdalje do kraja septembra. Čine ga po jedan član svakog odjeljenja iz reda roditelja.

Slijedom primjerne suradnje Vijeća roditelja, menadžmenta i stručnih organa Škole iz prošle godine,Vijeće roditelja će i ove godine svojim prijedlozima poboljšati rad razrednika,  Razrednog vijeća, Nastavničkog vijeća i menadžmenta škole. Vijeće roditelja treba kreirati plan akcije u smislu jačanja roditeljske odgovornosti općenito i donošenja prijedloga mjera koje će utjecati na efikasnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada Škole.

Rad Vijeća roditelja

1

Rješavanje pitanja značajnih za rad Gimnazije

Vijeće roditelja aktivno učestvuje u rješavanju pitanja od suštinskog značaja za rad Gimnazije, doprinoseći tako unapređenju obrazovnog procesa.

2

Saradnja s menadžmentom. nastavnicima i učenicima

Kroz uspostavljanje saradnje s menadžmentom, Školskim odborom, Vijećem učenika i Nastavničkim vijećem, Vijeće roditelja stvara koordinirano okruženje za ostvarivanje ciljeva škole

3

Donošenje relevantnih odluka

U situacijama kada je potrebno zajedničko odlučivanje, Vijeće roditelja preuzima odgovornost o pitanjima koja zahtijevaju saradnju s organima Gimnazije, donoseći odluke koje imaju dubok uticaj na školsku zajednicu

4

Razmatra pitanja u vezi sa uspjehom i vladanju učenika

Vijeće roditelja aktivno razmatra pitanja u vezi sa uspjehom u učenju i vladanjem učenika, zauzimajući stavove koji podržavaju postizanje visokih standarda u obrazovanju.

5

Bira člana Školskog odbora iz reda roditelja

Kroz proces izbora člana Školskog odbora iz reda roditelja, Vijeće doprinosi raznolikosti i predstavljanju roditeljske perspektive u organima donošenja odluka škole.

6

Razmatra Izvještaj o radu Gimnazije

Kroz temeljito razmatranje Izvještaja o radu Gimnazije, Vijeće roditelja pruža konstruktivne preporuke i sugestije za unapređenje rada škole, što doprinosi kontinuiranom poboljšanju kvaliteta obrazovanja.

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA PO ODJELJENJIMA ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU

Odjeljenje Prezime i ime razrednika Prezime i ime roditelja (člana Vijeća roditelja)
I-1 Mahmutović Nurdin NEZIĆ-BOLIĆ NERMINA
I-2 Hodžić Zehta JUSIĆ-SARAJLIĆ ENA
I-3 Agić-Barut Ajša HEĆIMOVIĆ SABINA
I-4 Najetović Osman ŠKILJO ELVIR
II-1 Džananović Velida JOVANOVIĆ DRAGICA
II-2 Šarić Alma GAĐUN SANELA
II-3 Aliefendić Suada KARADŽA NEŠE
II-4 Hukić-Smajić Indira ALIČEHAJIĆ SENADA
III-1 Hajdarević Zaim BAŠANOVIĆ FATIMA
III-2 Abazović Lejla POPARIĆ SUADA
III-3 Krnjić Kemal DIZDAREVIĆ ALMEIDA
III-4 Jarić-Bašić Anela SELIMOVIĆ NADINA
IV-1 Zahirović Azijada HUSANOVIĆ-ALIHODŽIĆ PAŠA
IV-2 Aganović Samir MRAKO ALMA
IV-3 Malićbegović Emina OSMANOVIĆ MELISA
IV-4 Bajramović Adnan JAŠAREVIĆ SABAHUDIN