drugagimnloader

Učenici izlagali istraživačke radove iz sociologije

Učenici III-2 odjeljenja danas su pristupili izlaganju svojih obaveznih istraživačkih radova iz sociologije za koje ih je pripremala prof. Elma Saltagić.

Iza njih je puno rada” na terenu”, kako sami kažu, ali i rada koji im je omogućio da na zaista praktičan i kreativan način uvide prednosti/ nedostatke različitih metoda istraživanja.

Četiri rada koja su danas predstavljena odnosili su se na:

  1. Problem mentalnog zdravlja,
  2. Prehrambene navike učenika Druge gimnazije,
  3. Kulturna osviještenost u našem gradu i
  4. Higijena za djevojke i žene u školama i javnim toaletima.

Učenici su istakli kako su se neke njihove hipoteze, kao u slučaju problema mentalnog zdravlja, nažalost pokazale tačnim, ali i da su ih pozitivno iznenadila istraživanja o kulturnoj osviještenosti njihovih sugrađana.

U završnom dijelu naglasili su kako su im ova sociološka istraživanja “otvorila oči” na određenu vrstu problema koje imaju u svom vršnjačkom uzrastu, te kako će u narednom periodu poduzimati određene aktivnosti putem Vijeća učenika za dobrobit u segmentu njihovog njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Druge vijesti

Školski
KALENDAR
Saznajte o svim školskim aktivnostima u tekućoj školskoj godini

DETALJAN PREGLED

Informacije o školi

Mejdandžik 2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 465-037
drugagimnazija1@yahoo.com

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Direktor: Sumedin Arnaut
Pomoćnik direktora: Abazović Lejla
Pedagog: Granić Alena
Sekretar: Karić Kimeta

Pratite nas

O školi