drugagimnloader

Učenici zdravstvenog smjera obilježili Svjetski dan zdravlja kroz edukaciju i praksu

Učenici trećeg razreda zdravstvenog smjera su ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježili na kreativan način organizirajući edukativni kviz pod nazivom “Sve o zdravlju”. Cilj ovog kviza bio je podići svijest o važnosti zdravlja među učenicima prvih razreda. Kroz pitanja i diskusije, mladi su imali priliku naučiti o različitim aspektima zdravlja, kao što su definicija zdravlja, uloga zdravstvenih radnika u brizi o pacijentima, značenje Hipokratove zakletve te kontroverzne teme poput eutanazije.

Nakon živahne borbe znanja, pobjednice su bile učenice I-3 razreda, Ejna i Ajna, a i ostali učesnici su nagrađeni za svoj trud i angažman. Ova aktivnost nije samo bila prilika za natjecanje, već i za podsticanje međusobne podrške i zajedništva u promicanju zdravlja.

U isto vrijeme, učenici četvrtih razreda zdravstvenog smjera su se također aktivno uključili u obilježavanje Svjetskog dana zdravlja. Oni su organizirali mjerenje različitih zdravstvenih parametara poput krvnog pritiska, razine šećera u krvi, saturacije kisika te otkucaja srca. Također, pružili su mogućnost testiranja na daltonizam, što je važan aspekt zdravlja koji se često zanemaruje.

Ove inicijative su imale za cilj potaknuti sve učenike i profesore da vode brigu o vlastitom zdravlju te da budu svjesni važnosti redovitih pregleda i brige o tijelu. Kroz edukaciju i praktične aktivnosti, mladi su stekli korisna znanja i vještine koje će im pomoći u održavanju zdravog načina života i prevenciji bolesti.

Svjetski dan zdravlja je podsjetnik da je zdravlje naše najveće bogatstvo te da je važno ulagati u njega kroz kontinuiranu edukaciju i brigu o vlastitom tijelu. Ove inicijative su samo dio šireg napora u promicanju zdravstvene svijesti i stvaranja zdravijeg društva.

Druge vijesti

Školski
KALENDAR
Saznajte o svim školskim aktivnostima u tekućoj školskoj godini

DETALJAN PREGLED

Informacije o školi

Mejdandžik 2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 465-037
drugagimnazija1@yahoo.com

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Direktor: Sumedin Arnaut
Pomoćnik direktora: Abazović Lejla
Pedagog: Granić Alena
Sekretar: Karić Kimeta

Pratite nas

O školi