drugagimnloader

Učenici zdravstvenog smjera posjetili Službu kontrole kvaliteta vode

Učenici zdravstvenog smjera Druge gimnazije Zenica imali su privilegiju 17.4. posjetiti Službu kontrole kvaliteta vode u JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, u sklopu terenske nastave koja se realizuje u okviru predmeta Analitička hemija i Higijena i zdravstvena zaštita.

Posjeta je omogućila učenicima da steknu praktično iskustvo i uvide u procese kontrole kvaliteta vode, od uzorkovanja do laboratorijske analize. Ovo iskustvo ne samo da doprinosi njihovom akademskom razvoju već i produbljuje njihovo razumijevanje važnosti higijene i zdravstvene zaštite u zajednici.

Naravno, iza ovakvih izleta stoji predan rad i angažman profesorice Suade Aliefendić-Ibrahimbegović, koja je svojim zalaganjem omogućila učenicima da koriste ovu priliku za praktično učenje.

Ovaj posjet istakao je važnost praktične primjene teorijskog znanja i učenicima pružio dragocjeno iskustvo koje će im sigurno koristiti u budućim akademskim i profesionalnim poduhvatima.

Druge vijesti

Školski
KALENDAR
Saznajte o svim školskim aktivnostima u tekućoj školskoj godini

DETALJAN PREGLED

Informacije o školi

Mejdandžik 2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 465-037
drugagimnazija1@yahoo.com

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Direktor: Sumedin Arnaut
Pomoćnik direktora: Abazović Lejla
Pedagog: Granić Alena
Sekretar: Karić Kimeta

Pratite nas

O školi