drugagimnloader

Prezentiranje teme “Politika i provođenje zakona”

“Djeluj tako da tvoja volja u svako doba može vrijediti kao načelo općeg zakonodavstva.”

Immanuel Kant

Naši vrijedni učenici, odjeljenje III-4, u sklopu redovne nastave iz predmeta Demokratija i ljudska prava su uz pomoć profesora Refika Čajića uspješno prezentirali temu “Politika i provođenje zakona”.

Druge vijesti

Školski
KALENDAR
Saznajte o svim školskim aktivnostima u tekućoj školskoj godini

DETALJAN PREGLED

Informacije o školi

Mejdandžik 2
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 465-037
drugagimnazija1@yahoo.com

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Pon – Pet: 8:00 -19:00

Direktor: Sumedin Arnaut
Pomoćnik direktora: Abazović Lejla
Pedagog: Granić Alena
Sekretar: Karić Kimeta

Pratite nas

O školi